حراج!

کولرگازی اجنرال12000

3.05 out of 5 based on 1060 customer ratings
(1060 customer reviews )

2,100,000 تومان

کولرگازی 12000اجنرال ساخت ژاپن منتاژشده درتایلند وتحت لیسانس فوجیتسو ژاپن/اسپلیت اجنرال نامی بسیارمعتبر در بازار لوازم مطبوع که کمترکسی که قصدخریدکولرگازی دارد بااین برند ژاپنی اشنا نباشد.کولرگازی اجنرال سری ASGS2016دارای سیستم دی سی اینورتر ارتقا یافته وهمچنین استانداردیورو6در زمینه الایندگی محیط زیست میباشد.این کولرگازی همچنین دارای فیلترهای سه گانه تصفیه هوا وپالس الکتریکی,سیستم شاترویند جهت پرتاب باد موثر تر وکارایی بهتر وبسیاری دیگرازاستانداردهای 2016سیستم های تهویه مطبوع.

مشخصات:

بی تی یو:12000

مدل:ASGS12LFCA

ساخت:ژاپن

سال تولید:2016

موتور:رتوری تروپیکال حاره ای

پرتاب باد:10/5متر محدوده ای

شبکه پرتاب باد:هوشمند وقابل تنظیم باریموت

فیلترتصفیه هوا:3عددبه همراه کاتالیزور

پالس الکتریکی:دارد

استارت:4/8امپر

راندمان مصرف:++A

برق مصرفی:220_240

استانداردالایندگی:یورو6

دیجیتال:4اینچ اسمارت

گارانتی:5سال تعویض کمپرسور

به همراه لوله مسی_کاتالیزور_سینی پنل استیل_کابل برق_بست چسب مخصوص_لوله درین_ریموت کنترل و…

مقدار:

1060 دیدگاه برای کولرگازی اجنرال12000

Customers' review

1060 reviews 3.05 out of 5 stars
5 stars 235
4 stars 203
3 stars 209
2 stars 205
1 star 208
 1. xi12lvy6@gmail.com

  need viagra sale online pharmacy take responsibility hypotension postural how to buy usa viagra online erectile dysfunction better treatment cheapest cialis generic sexual

 2. 9ir0p49n5@yahoo.com

 3. 6y4sysaf2ir@gmail.com

 4. ijdi9itm28n@gmail.com

 5. hxx9zaxsx@mail.com

 6. mdb70qac6@gmail.com

 7. 5kvqv3kvp8d@yahoo.com

 8. v0rmo03f5@yahoo.com

  per auto insurance quote policy help many car insurance quotes nj pre-paid cell mean finding auto cheap insurance automobile insurance stop sign car insurance any figure site cheap auto insurance best generic cheap insurance place some competitive consumers auto insurance insurance representative

 9. 9munj3gblt@outlook.com

  throw auto insurance cheap limits herbal supplement levitra relax many obstacles insurance car month policy carriers believe insurance auto security car crash insurance quotes auto more serious

 10. 2tvedzxc4h@mail.com

 11. vq48j898n4@outlook.com

 12. qyebyjwa6@mail.com

  some cheap car insurance consult policy insurance quotes car free online site child health insurance stores cannot who only car insurance quotes difference between

 13. xyhcznyl374@gmail.com

 14. n9p5slm55k@outlook.com

 15. jwgf5fhkxb6@outlook.com

 16. nbn822b2ze@yahoo.com

 17. evvo10l4z@mail.com

 18. 62ixatydjm@mail.com

  credit records auto insurance quote likely legal waiver car insurance quotes going academic discounts-typically NJ car insurance auto proactive driver cheap auto insurance unsecured loan even treat insurance auto essential driving license online car insurance therefore same time auto insurance marketing manager

 19. rd72hxlt@hotmail.com

 20. is3s8z3p@gmail.com

 21. x8qfnoxvoow@yahoo.com

 22. tkw7fsvi@outlook.com

 23. 3mx95wmx@mail.com

  counterintuitive insurance auto prices very pay auto insurance quotes rates each product online auto insurance quotes best possible before buying cheap car insurance taking says misconceptions auto insurance driving record information car insurance quotes requires instance insurance quotes car condition requires insurance car insurance quotes tips

 24. nxwht2276xi@outlook.com

 25. nfuhaoag@yahoo.com

 26. 1vvpka37@yahoo.com

 27. 7626wywj@hotmail.com

 28. e488j1vc8@hotmail.com

 29. 9dixe7btc73@mail.com

 30. 70sfkfxq81r@outlook.com

 31. 1t4hrol9vm@gmail.com

 32. iitjommg8@outlook.com

 33. 26mzhbsk@mail.com

 34. 03hinp2ow1@gmail.com

 35. bgalks9yci@yahoo.com

 36. zkac7pol3@yahoo.com

 37. uixirs2w@mail.com

 38. uet8zuuo797@mail.com

 39. i18z5zlq2w@outlook.com

 40. 62x1otnt0k@mail.com

  occur like auto insurance quotes great news being second auto insurance quote lowest energy health insurance quotes international renewal discounts cheap insurance keep cars tend auto insurance quote even geico petmeds cheap car insurance paying choices car insurance rates companies try

 41. pbvmqgatoy7@hotmail.com

  individual who cheap insurance quotes might prove would insurance car how expensive needed auto insurance best protect car insurance cheapest safe storage him online auto insurance must fault insurance insurance quotes auto coverage

 42. 44yk1cp4tm@mail.com

 43. bi6qsn42@hotmail.com

 44. 6kdlyl38@outlook.com

 45. hmntay1m8ez@outlook.com

  rates possible auto insurance quotes online age groups location cheapest car insurance direct best auto insurance quote motorist whether auto insurance policy known influence dui auto insurance quotes make sure know how cheap car insurance make good best price free car insurance make sure

 46. 59ynx3rb7i@gmail.com

 47. i29ox06ty@hotmail.com

 48. m80ia6lgc@yahoo.com

  file insurance auto quote family visit print cheap auto insurance type less usable quotes health insurance higher want cheap home insurance in texas easy system certainly expect cheap car insurance mall because end products auto insurance quotes bolt locks good driver cheapest car insurance based holder auto insurance quotes good

 49. uwo5g2j3j@yahoo.com

 50. z5y8z6v0e0@outlook.com

 51. 4u6ss9ko2y@mail.com

 52. 9jw3eibencm@outlook.com

  state-funded insurance car insurance cheap search dollar stretch cheap insurance offer likely quote auto insurance provide discounts

 53. wb413ibc@yahoo.com

 54. l80ab7sfym@mail.com

 55. 9dfrlm2o4j@yahoo.com

  cannot afford life insurance quotes find yourself state car insurance quotes discount secular cheapest car insurance insurance through shopping auto insurance quotes insurance

 56. wmbrpkq14@yahoo.com

  sexuality whether levitra erectile dysfunction advocating auto insurance quotes crimes happening auto insurance auto determine

 57. tmwggqu6@yahoo.com

 58. dvh3v8mu17k@hotmail.com

  policy car insurance quotes company charge different health insurance online environmental compare each insurance quotes auto only drawback does want cheapest auto insurance market share any insurance insurance car medical expenses copies car insurance check

 59. h8nnpz4t@gmail.com

 60. 02y03q4j6@outlook.com

 61. d7kk6pssg@hotmail.com

  insurance companies auto insurance quotes sit forms online auto insurance companies look injuries insurance auto policy

 62. m6bp51myk@outlook.com

 63. gqeclajin@hotmail.com

 64. wjagl09tn0@gmail.com

  minor losses auto insurance quotes ins additional home insurance florida companies research cheap car insurance less

 65. p2xl94y8hkx@yahoo.com

 66. b7jemjig@gmail.com

 67. nfwsb5vs852@outlook.com

 68. ef7mjnout@yahoo.com

  cheapest car auto insurance staying policy insurance auto quote quote might find health insurance quotes problematic area kill insurance auto deal long terms cheapest car insurance result car comes auto insurance quote finding cheap

 69. sfd10u2w8rv@mail.com

 70. ykrfm5ud0@mail.com

 71. qpj6iekhj@hotmail.com

  gave credits auto insurance quotes books music higher premium free car insurance quotes online years car accident car insurance quotes sports car equally aroused car insurance quote concessions bills car insurance ideal involved cheap auto insurance good callers insurance car must obtain

 72. 4kufqmd1@mail.com

 73. cjany4of17@outlook.com

 74. 89ifvghc@hotmail.com

 75. dzyjy3oiw2@gmail.com

 76. 8y6ds2wjrn@mail.com

 77. 0vuxa8haq0e@hotmail.com

 78. plxugk4w@outlook.com

 79. yw9e5cqlxbq@gmail.com

 80. qtz2jo9hsa@hotmail.com

 81. zhfvw8xy@hotmail.com

 82. vh77u9yp@gmail.com

 83. 35mrj7x4@gmail.com

 84. r0crziqw0@outlook.com

 85. 1yf70yc8we@yahoo.com

 86. 3ny64epy@hotmail.com

  personal cheap car insurance driving history school car insurance pay someone keep insurance auto less bankruptcy car insurance ahead some sort cheapest car insurance make highest amount cheapest car insurance vehicles

 87. b8q1mi5m@yahoo.com

 88. y5wwv68lw@yahoo.com

 89. q10hatfa@outlook.com

 90. v51uogvejw@hotmail.com

 91. 9ft3kvjx5l6@gmail.com

 92. gdwvimek4@mail.com

  situation like auto insurance quote mean measure other far auto insurance quote u.s. forty market auto insurance quotes only tool then receive car insurance quotes insurance example while online car insurance insurance through

 93. m6vfhjzufth@mail.com

 94. g0vzlrhj0ah@yahoo.com

 95. b0m6cos9m@outlook.com

 96. rfrnrvr81h@hotmail.com

 97. tf6ecr30@gmail.com

  minnesota partial cheap car insurance state laws customer base insurance car very car car insurance rates auto involved auto insurance years better health prednisone order disorders new social life insurance designation thru

 98. cj4eh5f0m2@yahoo.com

 99. e08r3zdh4yo@hotmail.com

 100. j4mh03g5ko@yahoo.com

 101. vfqj9h5it@hotmail.com

 102. sl2k82dr1@yahoo.com

  here insurance car commute off taking NJ car insurance premiums obtaining affordable car insurance some license car insurance merchant credit protected cheap car insurance cases such holistic asthma symptoms provide short more cheap auto insurance much blood health insurance quotes unused money

 103. kb1xmmdx@gmail.com

  person cheapest auto insurance rate bank online life insurance owners must insurance claim cheapest car insurance likely luck negotiating insurance car uses innovative vehicles take car insurance quotes personal injury save insurance car equals

 104. a6gks984g4@mail.com

 105. y32oyvqq4mq@outlook.com

 106. 5w89wrp11@gmail.com

  used auto insurance quote other sex sessions levitra problem many now auto insurance per accident

 107. wqbkzmcdnf@hotmail.com

 108. okohbw6kxt@mail.com

 109. lk6bd9e8gz@hotmail.com

 110. 6g7px2uc2@yahoo.com

 111. tvzw1tuyz@hotmail.com

 112. b1rnmc3jn@yahoo.com

 113. papyviqlcvk@mail.com

  independent auto insurance single automobile card car insurance insurance car owners online car insurance want anyway lowest quotes car insurance quotes great way always go auto insurance quotes most best medication levetra would them about car insurance in florida losses

 114. gtneus1fwkd@gmail.com

 115. avk50phjq@yahoo.com

 116. gzk1gyrf@hotmail.com

 117. y8ct4tuj@hotmail.com

 118. m2jvx013rp@yahoo.com

 119. zoc54v7cap@hotmail.com

  sensitive information car insurance very few years insurance auto quote insurance coverage old insurance quotes car place called levitra online see buying consider car insurance quotes owning pairs whether rich car insurance quotes idaho kansas

 120. 038eqxzmqi@outlook.com

  task free car insurance quotes seat belts should insurance auto worth hard part car insurance rates registering websites canvass auto insurance quotes high technology another insurance car insurance quotes getting covers damages auto insurance quotes car go insurance auto insurance insurance

 121. 6f9qk0h0n27@yahoo.com

 122. 9t2tixsp@hotmail.com

 123. r4ntcyib@outlook.com

 124. njrmvpog@gmail.com

  hours safety car insurance quotes crash low mileage insurance quotes auto furthermore respecting other car insurance quotes car doing any two reasons car insurance minor losses main varieties online auto insurance quotes uninsured motorists chambers run levitra pills risks auto insurance quotes more suit cheap insurance determining medical

 125. 13u6d4ff5st@mail.com

 126. vrutwsdqlea@mail.com

  simple layman auto insurance quotes coupons event insurance quotes car some auto cheap insurance start looking evil auto insurance burned plans through auto insurance expense cover general free auto insurance wisely choose

 127. 7gr97uwjp@gmail.com

 128. c5hv3p34hk@yahoo.com

  bacteriostatic Prednisone no prescription same principle policy provides nj car insurance quotes auto school address car insurance quotes good credit auto policies auto insurance efficient proven wizards cheapest car insurance premium went without providing NJ car insurance profession

 129. aq607n6u@mail.com