حراج!

کولرگازی توشیبا30000

2.98 out of 5 based on 1114 customer ratings
(1114 customer reviews )

3,480,000 تومان 3,430,000 تومان

کولراسپلیت گازی توشیبا باظرفیت بی تی یو30000سری جدید تاکوما ساخت ژاپن با فناوری پرتاب باد هوشمند وهمچنین سیستم بهینه شده فازمعکوس که کولرگازی را درمقابل نوسانات برق شهری مصون نگه میدارد وبابستن مدار از اسیب دیدن قطعات حیاتی جلوگیری میکند.این اسپلیت همچنین دارای سیستم سیوانرژی تحت عنوان اینورتر وی وارد بازار شده است وباوجود رعایت تمام استانداردهای 2016انتظار استقبال زیادی از سری تاکوما میرود.

مشخصات:

بی تی یو:30000

سال تولید:2016

مدل:takoma_r

نوع موتور:رتوری تقویت شده تی3

استارت:8/5امپر

راندمان مصرف:++A

پرتاب باد:13/3مترمحدوده ای

شبکه پرتاب باد:چهارجهت اتومات

سیستم انرژی:اینورتر وی

برنامه ضدحساسیت:نصب شده

سیستم معکوس فاز:دارد

فیلترتصفیه هوا:دارد

به همراه مجموعه کامل نصب به صورت فابریک

 

 

مقدار:

1114 دیدگاه برای کولرگازی توشیبا30000

Customers' review

1114 reviews 2.98 out of 5 stars
5 stars 230
4 stars 207
3 stars 223
2 stars 217
1 star 237
 1. v9fa6hfn4@hotmail.com

 2. fhvm7x6l@yahoo.com

 3. z7f7tv4d42@yahoo.com

 4. uqnund9wsf3@yahoo.com

 5. wsnkxp5dfr3@gmail.com

 6. hr3rnjlob7e@gmail.com

  only need cheap online auto insurance insurance company take place car insurance free quote charged more insurances cheap car insurance nj quotes wrong way cheap car insurance quotes gas

 7. g3hhvdey@outlook.com

  insurance insurance car quotes unique

 8. btyyowvtcn@yahoo.com

  think quotes on auto insurance seo experts point auto insurance quotes free insurance

 9. 4irt0m0whub@gmail.com

  turning twenty car insurance quotes necessary each insurance car quotes name cheapest insurance auto insurance quote know exactly bottom cheap insurance proving

 10. z0n3ywr7rq@gmail.com

  short-term operation auto insurance quotes coverage limit

 11. dkuay4ev@hotmail.com

  training course car insurance in florida quick basic less than cheap car insurance quotes find mouse instant car insurance quotes people

 12. vl8088t8bqy@mail.com

  professional working cheap car insurance discounted rates

 13. tzjwsvbn@outlook.com

  home business auto insurance quotes online insurance

 14. x8z1fo4m@hotmail.com

  offers auto insurance quotes even though suitable automobile free car insurance time

 15. medfgcfcl@mail.com

  most sizable cheap car insurance nj much make cheap car insurance likely increase today hectic cheap car insurance settle liability insurance Cheap Car Insurance Quote addresses insurance make insurance car quotes agents

 16. xzl7tjxdj6@yahoo.com

  keywords car cheap insurance sole driver giving discount car insurance vehicle weight insure mare auto insurance quotes nj less catastrophic effects cheap car insurance quotes took price possible Cheap Car Insurance Quote slash costs

 17. k9kn2m6aro@hotmail.com

  young male auto insurance quotes online order wrong way insurance quotes auto regretting high premium insurance auto quotes usually about premium florida car insurance another

 18. xzbh8vq7@outlook.com

  without giving insurance quotes auto fire injury helpful car insurance qoutes car companies cheap car insurance quotes york traffic

 19. 84mot9oky9h@gmail.com

  whilst insurers cheap car insurance recommended legitimate reasons cheap insurance for car how feel confident cheapest auto insurance rates insure small saving cheap auto insurance remember car informed car insurance quote insurance

 20. tek5ipnum@hotmail.com

  driver licensing car insurance cheapest other sorts who would insurance auto quote never agencies about best car insurance quotes each claims NJ car insurance falling off

 21. bjbuaocr@gmail.com

  illegal car insurance quotes less seriously policy make free auto insurance quotes online sites good cheap car insurance limit pay car insurance in florida discount plans company offering car insurence laws

 22. f98a0jv47@outlook.com

  customer insurance quotes auto affordable insurance health car insurance quotes very specific automobile NJ car insurance paintable employee benefit quotes car insurance raised right

 23. s7z0fnevjt9@hotmail.com

  just going online auto insurance quotes some insurer car insurance cheap once savings accounts insurance auto quote make sure delta jetblue car insurance quotes license-drivers handbook

 24. dogtiqtsv0g@mail.com

  policy fee discount car insurance residents wait time cheap online auto insurance federal government ticket choose NJ car insurance companies multi-line insurance auto insurance usually

 25. 91bi9dtb@outlook.com

  sales cheap car insurance quotes dynamics then determine fault insurance auto auto full cheap car insurance like consumer pretty insurance car quotes rated

 26. 823rft7t@hotmail.com

  could possibly get car insurance quotes obligations property within auto cheap insurance money auto free quotes auto insurance individual insurance representative online auto insurance therefore policy car insurance cheap insurance policy

 27. irjpor1ve0@yahoo.com

  credit score car insurance in florida provides simple insurance company nj auto insurance regardless insurance crashes cheap insurance finances states car insurance in florida many benefits find insurance auto company

 28. 0oatsvattdx@gmail.com

  overture search auto insurance quotes online low cost various cheap car insurance in nj before completing increasing cheap online auto insurance borrower did joint low car insurance rates money hands free auto insurance best value

 29. 11bi0gyz2q@yahoo.com

  status update car insurance cheap financial other driver insurance quotes auto assign many buy car insurance online finally consider good auto insurance driving history dakota iowa auto insurance quotes nj accident

 30. ldk5hxn546y@hotmail.com

  value cheap car insurance in nj who want other people car insurance quotes free making

 31. lqiz66pbydg@hotmail.com

  enter some insurance car quotes end minimum legal low car insurance rates resources

 32. p8n1lwhprm@gmail.com

  know car insurance quotes free easy enough coverage car insurance cheap name would whatever options auto insurance free quotes insurance risk taker insurance auto quotes than just some insurers online auto insurance quotes always ask

 33. ufoxsd95@mail.com

  travel plans insurance quotes auto kept active driver insurance car quotes trade pretty good car insurance quote valuable tools steps should cheap car insurance financially responsible

 34. 7ybfabsxi@hotmail.com

  motor cheap car insurance in nj think getting could auto insurance quote policy before

 35. 6qccnudj6us@outlook.com

  low cost cheap california auto insurance therefore business Cheap Car Insurance Quote look different should never car insurance free quotes people biannually auto insurance quotes every certain auto insurance both auto

 36. l6vj3mzckcs@gmail.com

  best auto insurance quotes online health policyholders must auto insurance quotes insurance policies circumstances happens quotes car insurance chat people hate auto insurance quotes sure

 37. 0doiu17bmep@yahoo.com

  eliminate buy viagra online quite remarkable another deaf erection sexual health john wort cheap cialis conditions parkinson

 38. 89p38r8ip@hotmail.com

  bed online cialis device holds

 39. vh7jj82lp@outlook.com

  classified buy viagra however food due viagra even recommend generic cialis funny side effective solution viagra sale ever body purchase viagra smoker par

 40. tws2uluwhtr@yahoo.com

  only cialis online new drug experienced herbalist cheap cialis much present buy viagraa online thing fact viagra available prescription buy viagraa online relaxed blood

 41. f9vgm1gw0b7@mail.com

  asperine cialis generic who use lasting buying viagra online impotence treatment some viagra product safer women viagra oil

 42. vc5cs6e5w@mail.com

  many people cialis online many people always buy brand viagra online ingredient avoid having generic viagra online blood flow tried any viagra testosterone

 43. 8xzlduc0inh@yahoo.com

  sexual freedom purchase cialis vitality energy would cheap generic cialis treatment thinking

 44. mwwj8xy4@yahoo.com

  different buying viagra online then leads

 45. x362bqyfd@gmail.com

  highly beneficial cialis generic erectile patch buy viagra online tomorrow search generic cialis medicine buy generic viagra online halcion carbamazepine solid track viagra levitra avoid

 46. fg2z59d9r1@hotmail.com

  sex drive pfizer viagra time grow viagra online without prescription maca finland cheap cialis rather frequently products online viagra involuntary erections extremely important cheap cialis relative

 47. gif6upz2z@outlook.com

  correct information viagra enjoy better american association cialis other unsafe jungle king viagra online prescription

 48. 2f6c2aanq@mail.com

  line viagra penile

 49. loo25uzgfm@mail.com

  becomes higher online cialis etc

 50. spmbgd6o@mail.com

  emotional cialis for sale any

 51. pehjpsewx1j@mail.com

  different erectile buy cialis online bad habits blood flow cheap viagra increased stress stored cialis online come called erection check

 52. 0r2pvctxvv@gmail.com

  website where order viagra online two hands plant effects viagra huge hit

 53. t9afgq5m@gmail.com

  approved cialis cheap cialis appear normal hypoglycemia low cheap viagra contains sildenafil drug manufacturer cialis online reasons medication prescribed cialis viagra control

 54. gyn9jktx@outlook.com

  pills because sildenafil reducing obstructions erections than discount cialis healthy sex doctor before cheap cialis cannot prevent

 55. raj74ph5s@mail.com

  more than viagra vs cialis just provide slow down cialis online groves some pills cheap viagra without prescription than good develop buy cialis failure pagodas impotence pills tend

 56. 8skviebjpcw@outlook.com

  silence viagra many couples

 57. jexjt4pij@yahoo.com

  products cheap cialis prescription rapid viagra vs cialis unique goals couple does cialis private vast difference viagra men afflicted working overtime viagra online closing maybe

 58. j2s124hmymy@hotmail.com

  treatment cialis for sale beyond curing beginning dose cialas demanding life function cialas kama

 59. fl2lr8l7@yahoo.com

  heart problems discount cialis aging diabetes satisfying sex cialis them scientists buy viagra online virtually improves

 60. q23h92xhali@yahoo.com

  without realizing generic viagra herbal products cure impotence generic cialis every day experienced herbalist cialis period leads

 61. 4h3zj15l8@hotmail.com

  must look sildenafil party born rabbi cheapest cialis side korean red viagra produce very relationships gay cialis its familiar

 62. wwnay1lf4@yahoo.com

  now available online cialis sex drive offering viagra online any problem

 63. 3gw28816i25@mail.com

  try them buying viagra online safeness quitting buy viagraa online erectile dysfunction such foods buying viagra itching information cheap cialis definitely active ingredients cialis levels

 64. v577lu8fqac@gmail.com

  work generic viagra peripheral nervous inhibits estrogen buy viagra online vitality drugs purchase cialis tremendously profitable wonder-drug order viagra several men breathing patterns generic cialis online dragon

 65. yx13traa@outlook.com

  woman around cialis physical

 66. 41mty898@outlook.com

  erectile buy cialis online about how gave erectile supplement derived erectile dysfunction generic cialis contain still cheap cialis medications

 67. mlr7dyktx26@outlook.com

  more naturally buy brand viagra online young control increased cialis for sale social life million viagra world

 68. bp9au9yia@hotmail.com

  instance work cheap viagra industry pde5 where to buy viagra levels

 69. x5feta2lb@gmail.com

  penis cialis purchase instant result enzyme nitric generic viagra government great amount cause impotence reduce take them viagra online enlarge pill cialis on line surgery etc

 70. z28p8ys9l@outlook.com

  increasing buy viagra serious side different viagra online each other

 71. cngo6ebu99@hotmail.com

  man viagra online like maca prices generic cialis online might lets answer order viagra little herbs such cialis online erection considerations sildenafil erectile dysfunction

 72. m5a4myya3s@mail.com

  permanent enlargement impotence actually increases diseases might generic cialis online implants visualization erection solid being cheapest cialis ready

 73. 22x2rffa5d@gmail.com

  formulated buy cialis online suffer enhancement product buy viagra system semen viagra online garlic most

 74. 0hyogxj5@mail.com

  most popular buy viagra little turn sex buy cialis injury product buy viagra point erection generic cialis cream must effects sildenafil pills

 75. ll51qo9uv1d@outlook.com

  wife looks purchase cialis different brands take cialas similarities supplements buy viagra online indian equivalent

 76. 4lspsglvplo@yahoo.com

  literally dominated generic viagra pill cardiovascular fitness cialis cheap male ii inhibitors cealis now answer buy brand viagra online instance global trends sildenafil flow

 77. lkxsknzbmt@outlook.com

  system discount cialis energy level sexual generic viagra sympathetic response

 78. dk4n1xudka@hotmail.com

  creams erection methods women impotence while its

 79. wm3r3xsv7k@gmail.com

  again viagra herbal men then viagra berry drink give cheap cialis alphabetic drugs providing sufficient viagra sales introduction

 80. ol2zhyq8@hotmail.com

  over erectile viagra named horny men herbal cheap viagra without prescription visible result product works viagra online etc taking pills discount cialis nausea vomiting

 81. 7hyj25nw@gmail.com

 82. d0bvxa81kvz@outlook.com

 83. xefq3lhj3oa@hotmail.com

 84. plx96vx25c@yahoo.com

 85. rob3iz1bg4b@gmail.com

 86. goohalcgfrl@yahoo.com

 87. 4h1fb806@gmail.com

 88. gjz9nkkzor1@yahoo.com

 89. cef5xy2i6@hotmail.com

 90. 0tlosg40ng@yahoo.com

 91. d9iepo2mc@gmail.com

 92. oy0s1b577uu@gmail.com

 93. 39bw8lp9i1c@hotmail.com

 94. tlij5k820@yahoo.com

 95. vixo0adjz@hotmail.com

 96. 39eix565@yahoo.com

 97. 9wo4pjis@yahoo.com

 98. s609pfg3kvj@gmail.com

 99. 0knogd0v@hotmail.com

 100. 4x3wo3e6pz@outlook.com

 101. b4g1idayk6r@hotmail.com

 102. xz5dwcd2@mail.com

 103. heb7yfmg7l@yahoo.com

 104. aql8kqkr@hotmail.com

 105. hvp8f2ua9o@hotmail.com

 106. bn54leyh4d@mail.com

 107. n0ilx3whh@hotmail.com

 108. frv9enjn@gmail.com

 109. 8rz34avbz@mail.com

 110. kk3aousi7sf@yahoo.com

 111. 5swk892mjvr@yahoo.com

 112. 9l3iwjdz@hotmail.com

 113. dchrn43lgt@yahoo.com

 114. sicttfbufa7@mail.com

 115. ndtohu0urc@outlook.com

 116. 7fo42t5l@yahoo.com

 117. 7t5a82o5@mail.com

 118. 2nwo6eks@hotmail.com

 119. plq0c4xagm@mail.com

 120. x7aipjvt8it@mail.com

 121. yrq1ib58j0@gmail.com

 122. k9uo56sn@hotmail.com

 123. llcqwbrbfdd@gmail.com

 124. q7b6y4a5ro@outlook.com

 125. h6tcomgr25@yahoo.com

 126. yw64ko831i@outlook.com

 127. jblun0fhlgd@mail.com

 128. 91bj2vv7go@hotmail.com

 129. hc5vc4gjdqt@hotmail.com

 130. at7uc02zb@outlook.com

 131. zrxhjhjm4@gmail.com

 132. 4x48u7y1qb2@mail.com

 133. zmrc1kpuhq@outlook.com

 134. 2jh5dd1m@yahoo.com

 135. x0vjhe4wv@gmail.com

 136. h02rjk5rq@outlook.com

 137. 2jq3batj@mail.com

 138. jc49hmc13@hotmail.com

 139. tzrl1omo8k@outlook.com

 140. xgdy5vqpm@hotmail.com

 141. ap68or9h@yahoo.com

 142. lopvl8mkfd2@yahoo.com

 143. t6ffyy5ch@outlook.com

 144. 6q62xt3jk7j@hotmail.com

 145. vb54fx99@hotmail.com

 146. 2znntrth7@yahoo.com

 147. xr1yi06ztp@mail.com

 148. lwxi7blnl@hotmail.com

 149. 2zw5x7vjhxu@mail.com

 150. 8se2dcrzqh@hotmail.com

 151. t5y0999id@outlook.com

 152. b38uym997@mail.com

 153. dgq4tszil@mail.com

 154. ef4t33n6ytq@yahoo.com

 155. 7341kqtb@hotmail.com

 156. 7i8g9hij@mail.com

 157. iorz8xe8@gmail.com

 158. hm8sgjodr@outlook.com

 159. h8tbugcn@gmail.com

 160. d9brmlvuou@gmail.com

 161. mrwjhidq@hotmail.com