اسپليت اینورتر بانه اسپليت اینورتر بانه::کولر های گازی معمولا از نظر کارکرد به دو نوع تقسیم می شوند. کولر هایی که با دور ثابت کار می کنندو کولر هایی که با دور متغیر کار می کنند. کولر هایی که با دور متغیر کار می کنند در واقع همان اسپليت های اینورتر نامیده می شوند. کولر گازی […]

> ادامه مطلب