کولرگازی اینورتر

کولرگازی اینورتر

کولرگازی اینورتر   مروری بر مدار اینورتر اینورتر(Inverter) در اصطلاح ¸به معکوس کننده جریان اطلاق میگردد که جریان برق مستقیم را به متناوب تبدیل میکند . تبدیل کردن جریان برق مستقیم به متناوب باعث ایجاد ولتاژ دلخواه خواهد شد .