کمپرسور روتاری

کمپرسور روتاری

کمپرسور روتاری      کمپرسور چیست ؟  کمپرسور یک قطعه مکانیکی فشرده ساز میباشد که امروزه در صنایع کوچک و بزرگ کاربرد زیادی دارد . در واقع عمل کمپرسور ، ایجاد نیروی مکش لازم برای مکیدن مبرد از اوپراتور ،