7 دروغ رایج فروشندگان کولر گازی

7 دروغ رایج فروشندگان کولر گازی

7 دروغ رایج فروشندگان کولر گازی 7 دروغ رایج فروشندگان کولر گازی ، خلاصه شده ای از اطلاعات ناقص و آمیخته با دروغ، حال دانسته یا نادانسته است که برخی از فروشندگان جهت بازار گرمی و سایر اهداف به مشتریان

کولرگازی اینورتر

کولرگازی اینورتر

کولرگازی اینورتر   مروری بر مدار اینورتر اینورتر(Inverter) در اصطلاح ¸به معکوس کننده جریان اطلاق میگردد که جریان برق مستقیم را به متناوب تبدیل میکند . تبدیل کردن جریان برق مستقیم به متناوب باعث ایجاد ولتاژ دلخواه خواهد شد .