کولر گازی گری

کولرگازی گری-بانه کولر

مختصری بر معرفی شرکت و مدل های گری گری چگونه گری شد؟ شرکت گری یک کمپانی چند ملیتی واقع در ژوهای چین است که هیچ شباهتی با پیش زمینه فکری که از برندهای چینی در ذهن داریم ندارد. کمپانی گری به